Yüksek hassasiyet ve detay işlenerek mal edilen maketleridir. Projede uygulanacak yapı elemanları maket üzerinde gerçeği ifade edecek şekilde uygulanır.
Ölçek olarak genellikle 1/100, 1/75 ve 1/150 tercih edilir. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak 1/200 ve 1/250 de uygulanabilir. Maketlerde aydınlatma kullanılır. ihtiyaca göre genel aydınlatma ihtiyaç olur ise idare veya kat bazında aydınlatma yapılabilir.
Kat veya idare bazında yapılan aydınlatmada akıllı aydınlatma sistemi kullanılır.
Tüm idare ve katlar ayrı ayrı tablet üzerinden yahut cep telefonundan kontrol edilebilir.
Bu sistem satış temsilcisi için oldukça kullanışlıdır ve sunumlarına oldukça fazla katkı sağlamaktadır.