Tasarım aşamasında olan projelerin olgunlaşması için, birimlerin birbirleri ile, çevre ve yollar le olan ilişkisini göstermek için yapılan maketleridir. Hızlı üretilmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesine olanak vermek için genellikle ekonomik şekilde üretilir. Ölçek olarak proje niteliğine göre 1/500, 1/250, 1/1000 seçilebilir.